Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Blog tài lẻ gồm có những gì?

Trước hết blog tài lẻ xoay quanh vấn đề học tập, kinh nghiệm trong việc lập trình.

Bên cạnh đó , blog tài lẻ cũng mở rộng chủ đề tài - đức. Đây cũng là một chủ đề, một phạm trù khá hay mà mình mong các bạn độc giả đóng góp ý kiến.

Blog tài lẻ xin chân hoan nghêng những đóng góp ý kiến hữu ý của các bạn độc giả!

Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ tôi ( người trực tiếp viết blog này) :
                                                       Phan Hữu Tài Đức - Email:  taiduc1988@yahoo.com

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Top 10 thủ thuật, mẹo, kỹ thuật viết code với jQuery

1. $(document).ready (){ <!--Nội dung bạn viết --> }

Tải toàn bộ nội dung bên trong, trước khi nội dung của trang web được nạp. Cho phép bạn đính kèm các sự kiện bất kỳ. Kinh nghiệm là chỉ viết những hàm init các đối tượng thực sự cần thiết.


$(document).ready (function () {
$(".dummy").click (function () {
$(this).css ('color', '#000000');
});
});

2. $(window).load (){ <!--Nội dung bạn viết --> }

Dùng trong trường hợp viết các hàm không cần thiết như hàm kéo, thả, di chuyển đối tượng sau khi các đối tượng khác cần thiết của trang web được nạp. Giúp tránh trì hoãn cho quá trình tải trang.
$(window).load (function () {
// hàm kéo, thả, di chuyển
});


Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Tăng tốc độ viết code - Khái niệm Code Snippets

           Nói tới lập trình viên - những kẻ lười nhác - luôn tìm cách để nâng cao năng suất lập trình. Đó là lười nhác có lợi. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn một kinh nghiệm mà tôi đã thấy, nhưng giờ mới biết. Code snippets.
          Thông tin chi tiết và chính xác nhất http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7d3wz0k(v=vs.80).aspx.
Thuật ngữ code snippets nói nôm na là thủ thuật tăng tốc độ viết code. Một ví dụ đơn giản: Bạn muốn viết một vòng lặp for thì bạn chỉ cần gõ for và nhấn phím tab, sau đó bạn chỉ cần truyền biến tương ứng là bạn có thể có một vòng for. Tốc độ nhanh hơn nhiều. Tương tự với các câu lệnh if, try catch...Tất nhiên lợi ích thì các bạn làm rồi sẽ biết.
         Quan trọng nhất là giờ làm sao để có thể đưa thông tin mà tôi biết cho phù hợp với thông tin các bạn cần. Ban đầu thì không thể có ngay thuật ngữ này được. Lúc còn đi học tôi thấy thầy tôi thường viết chỉ cần khai báo biến là tự sinh ra các hàm get, set. Thế là tôi cũng lên mạng tìm từ khóa sinh hàm get, set trong C#. Thế là từ khóa này mở ra nhiều tiềm năng. Đơn giản lúc đầu là tăng tốc viết cho một đoạn code. Nâng cao hơn thì tăng tốc viết cho một chương trình. Từ đó các bạn phải nghĩ ngay ra từ khóa gerenal code hoặc phát sinh code tự động. Khái niệm này dẫn tới cái gọi là framework. Nhưng để có một framework mong muốn và dễ sử dụng thì không đơn giản.Nếu các bạn độc giả biết và giới thiệu chỉ trong ba dòng thì đó là framework cần tìm và mong các bạn cũng chia sẻ.
      Tham khảo link tiếng việt nè: http://chienuit.wordpress.com/2010/12/05/tinh-nang-code-snippet-trong-visual-studio/

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Tài liệu học anh văn cực hot đây.Down nhanh kẻo xóa nghe các bạn

Đây là bộ tài liệu anh văn bao gồm file mp3 và file pdf để có thể vừa xem và nghe tiếng anh chuyên ngành.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm tài liệu cho phong phú.
http://www.mediafire.com/file/6jrzw17z7hzz7mm/eft_1.mp3
http://www.mediafire.com/file/8rp3ah3wn8qujha/eft_10.mp3
http://www.mediafire.com/file/39cy64ctd7qh1kz/eft_11.mp3
http://www.mediafire.com/file/z9v3m7mjzdfkbrp/eft_12.mp3
http://www.mediafire.com/file/8wsk1bc2h1i150b/eft_13.mp3
http://www.mediafire.com/file/s5mpvq7nxbn0han/eft_14.mp3
http://www.mediafire.com/file/b3z1ksmvbm9h8s7/eft_15.mp3
http://www.mediafire.com/file/dkf8vppjst10uet/eft_16.mp3
http://www.mediafire.com/file/n9cfwk2a7c9lw32/eft_17.mp3
http://www.mediafire.com/file/csfx0514l6f61f8/eft_18.mp3
http://www.mediafire.com/file/t4vtdvfcv9u2cvd/eft_19.mp3
http://www.mediafire.com/file/phzgbsk3gxiw35w/eft_2.mp3
http://www.mediafire.com/file/751ottr1hcfav4b/eft_20.mp3
http://www.mediafire.com/file/17s3gcud8d517d2/eft_21.mp3
http://www.mediafire.com/file/1vmbnoci6nbqfy4/eft_22.mp3
http://www.mediafire.com/file/30zg83936ijh43z/eft_23.mp3
http://www.mediafire.com/file/jb8n15c6fl639s5/eft_24.mp3
http://www.mediafire.com/file/p1rtl7kne6ernpx/eft_25.mp3
http://www.mediafire.com/file/6dlwq4uo49miaar/eft_26.mp3
http://www.mediafire.com/file/rhvu2uj1k6trcf1/eft_3.mp3
http://www.mediafire.com/file/5b5czv250lgncdq/eft_4.mp3
http://www.mediafire.com/file/xnt29dwjeadlwa3/eft_5.mp3
http://www.mediafire.com/file/rjihr8ao6a2sris/eft_6.mp3
http://www.mediafire.com/file/7peeep128x81xk7/eft_7.mp3
http://www.mediafire.com/file/bdva83mbt5bqbvl/eft_8.mp3
http://www.mediafire.com/file/4ms6nev6rga68km/eft_9.mp3
http://www.mediafire.com/file/x23mnq58tmlx6i6/eft_baivo_1.pdf
http://www.mediafire.com/file/2ox74yjfuoryrzr/eft_baivo_10.pdf
http://www.mediafire.com/file/awnxx6x0is29n5c/eft_baivo_11.pdf
http://www.mediafire.com/file/jnbeem8qe6b3g6z/eft_baivo_12.pdf
http://www.mediafire.com/file/92zdv6ax29a6wpe/eft_baivo_13.pdf
http://www.mediafire.com/file/szxko1o5pps2jdg/eft_baivo_14.pdf
http://www.mediafire.com/file/hz5wtca5r84rnvs/eft_baivo_15.pdf
http://www.mediafire.com/file/9414b9t26afqt36/eft_baivo_16.pdf
http://www.mediafire.com/file/4oz32lrxzkyk1a3/eft_baivo_17.pdf
http://www.mediafire.com/file/cv6cp3sdzvykot3/eft_baivo_18.pdf
http://www.mediafire.com/file/dh20fy236xtkvh8/eft_baivo_19.pdf
http://www.mediafire.com/file/vpxr03kb8sdaub7/eft_baivo_2.pdf
http://www.mediafire.com/file/dn91oozcgwqsce7/eft_baivo_20.pdf
http://www.mediafire.com/file/sn5ln4up061i3fm/eft_baivo_21.pdf
http://www.mediafire.com/file/qh197a6jy0nhdr4/eft_baivo_22.pdf
http://www.mediafire.com/file/f7lk588cu6s2cgo/eft_baivo_23.pdf
http://www.mediafire.com/file/85qwdqipu16woas/eft_baivo_25.pdf
http://www.mediafire.com/file/54hj81jb8y810n6/eft_baivo_26.pdf
http://www.mediafire.com/file/m98z1271vy74i1v/eft_baivo_3_0.pdf

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Seo blog lên Google

Việc tạo blog thì thấy vui rồi. Còn làm sao để gõ nó trên thanh công cụ tìm kiếm google là thấy có liền. Lưu ý : bài viết này chỉ dành cho các blogger tạo tài khoản trên trang http://www.blogger.com .

Bài giảng C Sharp. chm đây

Tài liệu gồm 5 Chương 
 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK 


1.2 Môi trường thực thi ngôn ngữ chung CLR (Common Language Runtime)
1.1 Tổng quan về kiến trúc của .NET Framework


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 
2.1 Chương trình đầu tiên
2.2 Biến dữ liệu
2.3 Các kiểu dữ liệu định nghĩa sẵn của C#
2.4 Luồng điều khiển chương trình
2.5 Cấu trúc chương trình
2.6 Phương thức
2.7 Dữ liệu kiểu array
2.8 Các toán tử
2.9 Enumerations – Kiểu liệt kê

 CHƯƠNG 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C# 
3.1 Đơn kế thừa trong C# 
3.2 Nạp chồng phương thức (Method Overloading) 
3.3 Ghi đè phương thức và che dấu phương thức 
3.4 Gọi phương thức với phiên bản của lớp cơ sở 
3.5 Lớp trừu tượng và hàm trừu tượng 
3.6 Lớp bị niêm phong và phương thức bị niêm phong 
3.7 Nạp chồng toán tử 
3.8 Bài thực hành 
 CHƯƠNG 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI ADO.NET 
Xử lý dữ liệu là nhiệm vụ phổ biến và quan trọng của nhiều chương trình ứng dụng. Dữ liệu được truy xuất, xử lý của một chương trình ứng dụng có thể là một tập tin văn bản, tập tin các bản ghi, hay là một nguồn dữ liệu từ CSDL nào đó. .NET Framework cung cấp một lượng lớn các thành phần giao diện (Win Forms, Web Forms) hỗ trợ cho việc trình bày, kết buộc (bind) dữ liệu. Cùng với đó là nền tảng xử lý dữ liệu ADO.NET cung cấp cách thức làm việc với nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau một cách linh động. Do tính chất quan trọng của việc xử lý dữ liệu trong một ứng dụng cùng với sự phức tạp của ADO.NET, trước khi bắt tay vào thực hiện các bài tập thực hành, chúng ta khảo sát qua một số điểm lý thuyết cơ bản.

4.1 Kiến trúc tổng quan của ADO.NET 
4.2 Tổng quan về các mô hình xử lý dữ liệu trong ADO.NET 
4.3 Làm việc với mô hình Kết nối trong ADO.NET 
4.4 Làm việc với mô hình Ngắt kết nối: DataSet và DataTable 
4.5 Sử dụng Data Binding 
4.6 Lựa chọn giữa mô hình Kết nối và mô hình Ngắt kết nối 

 CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI WEB VỚI WEBFORM 
Công nghệ .NET được dùng để xây dựng các ứng dụng Web là ASP.NET, nó cung cấp hai vùng tên khá mạnh và đầy đủ phục vụ cho việc tạo các ứng dụng Web là System.Web và System.Web.UI. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào việc dùng ngôn ngữ C# để lập trình với ASP.NET.

Bộ công cụ Web Form cũng được thiết kế để hỗ trợ mô hình phát triển nhanh (RAD). Với Web Form, ta có thể kéo thả các điều khiển trên Form thiết kế cũng như có thể viết mã trực tiếp trong tập tin .aspx hay .aspx.cs. Ứng dụng Web sẽ được triển khai trên máy chủ, còn người dùng sẽ tương tác với ứng dụng thông qua trình duyệt. .NET còn hỗ trợ ta bộ cung cụ để tạo ra các ứng dụng tuân theo mô hình n - lớp (tầng - n tier), giúp ta có thể quản lý được ứng dụng được dễ dàng hơn và nhờ thế nâng cao hiệu suất phát triển phần mềm.

5.1 Tìm hiểu về Web Forms 
5.2 Các sự kiện của Web Forms 
5.3 Một số ví dụ mẫu minh họa 


Link download nè các bạn: http://www.mediafire.com/?7jc1885k4goi94x